OCTOBER 2009 Tabular Data
Date Temperature HighF Temperature AvgF Temperature LowF Dewpoint HighF Dewpoint AvgF Dewpoint LowF Humidity High Humidity Avg Humidity Low Pressure MaxIn Pressure MinIn WindSpeed MaxMPH WindSpeed AvgMPH GustSpeed MaxMPH Precipitation SumIn
Thursday, October 01, 2009 54 49 44 43 41 39 83 74 61 30.01 29.95 0 0 0 0.00
Friday, October 02, 2009 61 53 43 56 46 39 85 77 60 30.01 29.8 5 0 5 0.00
Saturday, October 03, 2009 86 64 49 63 52 42 86 69 36 29.87 29.77 8 0 8 0.00
Sunday, October 04, 2009 84 57 45 57 46 39 83 68 40 29.96 29.85 2 0 2 0.00
Monday, October 05, 2009 69 54 44 50 43 38 83 67 47 30 29.91 2 0 2 0.00
Tuesday, October 06, 2009 79 56 39 52 44 34 82 64 39 30.03 29.65 6 0 6 0.00
Wednesday, October 07, 2009 66 58 53 56 48 39 88 69 54 29.92 29.44 7 0 7 0.06
Thursday, October 08, 2009 75 56 42 51 44 36 82 64 44 30.08 29.92 0 0 0 0.05
Friday, October 09, 2009 60 56 52 56 52 48 89 86 79 30.03 29.64 0 0 0 0.32
Saturday, October 10, 2009 59 54 42 55 48 37 90 82 62 30.13 29.65 2 0 2 0.02
Sunday, October 11, 2009 70 49 38 48 38 31 85 67 42 30.3 30.12 0 0 0 0.08
Monday, October 12, 2009 53 44 34 38 34 28 79 66 54 30.38 30.14 0 0 0 0.00
Tuesday, October 13, 2009 61 50 39 49 40 32 75 68 56 30.19 30 0 0 0 0.00
Wednesday, October 14, 2009 53 46 36 41 35 30 80 67 54 30.25 30.12 0 0 0 0.00
Thursday, October 15, 2009 44 40 36 34 33 32 88 76 68 30.11 29.88 0 0 0 0.29
Friday, October 16, 2009 44 39 34 40 36 31 90 89 88 30.01 29.86 1 0 1 0.04
Saturday, October 17, 2009 42 40 38 40 37 35 91 90 90 30.1 29.99 0 0 0 0.06
Sunday, October 18, 2009 53 44 37 46 38 32 91 80 58 30.14 30.05 0 0 0 0.00
Monday, October 19, 2009 60 43 29 44 33 25 84 68 43 30.22 30.09 0 0 0 0.00
Tuesday, October 20, 2009 66 54 36 48 41 30 82 64 46 30.16 30.07 5 0 5 0.00
Wednesday, October 21, 2009 69 53 42 51 43 36 80 71 52 30.21 30.06 0 0 0 0.02
Thursday, October 22, 2009 70 55 45 53 44 39 81 68 44 30.06 29.88 3 0 3 0.00
Friday, October 23, 2009 65 52 48 50 44 42 84 76 54 30.09 29.86 8 0 8 0.02
Saturday, October 24, 2009 68 60 50 63 56 44 88 86 81 29.86 29.57 11 1 11 0.16
Sunday, October 25, 2009 76 50 34 47 38 29 83 67 33 30.2 29.79 7 0 7 0.00
Monday, October 26, 2009 77 44 29 50 34 25 87 73 33 30.35 30.19 3 0 3 0.00
Tuesday, October 27, 2009 53 47 37 47 42 32 87 83 74 30.2 29.96 0 0 0 0.02
Wednesday, October 28, 2009 58 53 50 54 49 47 89 87 83 30.05 29.75 5 0 5 0.03
Thursday, October 29, 2009 60 54 50 52 49 46 89 82 72 30.25 30.05 1 0 1 0.00
Friday, October 30, 2009Saturday, October 31, 2009 71 60 53 60 54 45 86 79 67 30 29.68 10 1 10 0.041.21