JANUARY 2009 Tabular Data
Date Temperature HighF Temperature AvgF Temperature LowF Dewpoint HighF Dewpoint AvgF Dewpoint LowF Humidity High Humidity Avg Humidity Low Pressure MaxIn Pressure MinIn WindSpeed MaxMPH WindSpeed AvgMPH GustSpeed MaxMPH Precipitation SumIn
Thursday, January 01, 2009 28 15 8 11 4 -2 70 62 47 30.02 29.75 0 0 0 0.25
Friday, January 02, 2009 36 28 19 22 16 10 76 62 52 29.82 29.38 2 0 2 0
Saturday, January 03, 2009 42 28 20 25 16 11 73 62 49 29.82 29.47 4 0 4 0
Sunday, January 04, 2009 36 27 11 22 15 5 81 62 51 29.86 29.63 3 0 3 0
Monday, January 05, 2009 44 34 22 31 23 12 72 63 52 29.71 29.6 3 0 3 0
Tuesday, January 06, 2009 34 27 21 25 18 12 83 69 51 29.73 29.38 2 0 2 0
Wednesday, January 07, 2009 35 32 29 31 28 24 87 84 82 29.38 28.78 2 0 2 0.02
Thursday, January 08, 2009 32 30 23 28 24 16 85 78 70 29.45 28.91 2 0 2 0
Friday, January 09, 2009 37 25 17 27 18 11 80 74 63 29.92 29.45 0 0 0 0
Saturday, January 10, 2009 26 22 15 21 17 10 85 82 78 29.95 29.49 0 0 0 0
Sunday, January 11, 2009 27 23 10 23 19 6 86 84 79 29.73 29.43 0 0 0 0
Monday, January 12, 2009 32 20 10 27 16 6 86 84 81 29.95 29.71 0 0 0 0
Tuesday, January 13, 2009 36 29 18 30 24 14 86 83 77 29.91 29.46 6 0 6 0
Wednesday, January 14, 2009 26 18 14 20 10 5 78 69 58 29.82 29.54 0 0 0 0
Thursday, January 15, 2009 21 13 -1 16 7 -7 81 77 69 30.07 29.74 0 0 0 0
Friday, January 16, 2009 18 3 -7 12 -3 -13 81 75 68 30.22 30.06 3 0 3 0.25
Saturday, January 17, 2009 27 6 -10 14 0 -16 78 73 57 30.22 29.79 6 0 6 0
Sunday, January 18, 2009 29 22 16 23 18 10 85 82 78 29.8 29.38 3 0 3 0
Monday, January 19, 2009 31 23 14 25 18 11 87 82 71 29.39 29.28 1 0 1 0
Tuesday, January 20, 2009 23 15 2 17 9 -2 86 79 74 29.55 29.38 0 0 0 0
Wednesday, January 21, 2009 30 16 11 20 10 6 84 77 59 29.69 29.54 4 0 4 0
Thursday, January 22, 2009 35 22 8 26 16 4 84 79 66 29.7 29.61 1 0 1 0.08
Friday, January 23, 2009 45 28 12 33 20 7 83 73 60 29.7 29.39 2 0 2 0.02
Saturday, January 24, 2009 36 25 8 29 13 -1 78 62 50 29.99 29.43 3 0 3 0
Sunday, January 25, 2009 25 12 0 15 4 -6 79 70 55 30.03 29.93 0 0 0 0
Monday, January 26, 2009 40 16 4 25 9 -1 79 72 54 30.12 30.01 4 0 4 0
Tuesday, January 27, 2009 28 23 20 16 14 10 76 66 56 30.19 29.97 5 0 5 0
Wednesday, January 28, 2009 33 28 22 30 24 16 90 86 76 29.98 29.15 6 0 6 0
Thursday, January 29, 2009 42 24 16 35 20 13 90 85 71 29.7 29.52 2 0 2 0
Friday, January 30, 2009 38 26 17 33 22 12 88 82 73 29.63 29.49 2 0 2 0.02
Saturday, January 31, 2009 44 19 9 28 12 5 86 76 52 29.73 29.6 0 0 0 00.64